Online inschrijving gesloten

Het is helaas niet meer mogelijk om online in te schrijven. Mocht u willen deelnemen, dan kunt u zich op donderdag- of vrijdagochtend melden bij de registratiebalie in De Doelen.

Mediscon – Congressecretariaat