Aanmelden voor het beste PKVW-product 2024

Deelname staat open voor elke leverancier of fabrikant van een Nederlands product, dat wordt toegepast of kan worden toegepast binnen het PKVW. Het product is de afgelopen twee jaar op de markt gekomen. Voor hang- en sluitwerk geldt dat deze getest en gecertificeerd moeten zijn door SKG-IKOB. Voor andere producten geldt deze eis niet. Inschrijven kan tot 1 maart 2024.

De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de Veilig Wonen Dag op dinsdag 25 juni 204 bij hotel Van der Valk in Utrecht. Houd deze dag vrij in je agenda, want daar moet je bij zijn!